G.T.S.D. Bonifatius

Groningsch Theologisch StudentenDispuut Bonifatius is opgericht in 2010 en heeft inmiddels ongeveer 35 leden. Bonifatius probeert  als positief christelijk dispuut te werken voorbij de grenzen van het weten. Dat is dan ook het motto van de vereniging: ‘Operare trans fines scientiam’. Door middel van reflectie op de academische praktijk, het geloofsleven en de kerk bereikt het dispuut dit. Als christenen verbonden aan een academische opleiding, verdiepen leden tijdens lezingen en studieavonden de geleerde stof, tot opbouw van het eigen geloofsleven en uiteindelijk tot verrijking van de eeuwenoude kerk. Verschillende mentoren, docenten aan de RuG of PThU, zijn betrokken op het dispuut. De grondslag van het dispuut omvat, naast de Bijbel, de Apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. Leden van Bonifatius staan achter deze grondslag en zijn afkomstig uit verschillende kerkelijke achtergronden: van evangelisch tot katholiek.

Bonifatius organiseert ongeveer één keer in de drie weken een studieavond of lezing. Vaak is er de mogelijkheid met elkaar te eten, hoewel dit vrijblijvend is. Een avond wordt altijd afgesloten met een borrel. Gedurende het jaar organiseert Bonifatius verschillende preekvergaderingen. Studenten die in het derde of vierde jaar van hun studie beland zijn, houden een preek. Daarna wordt die met elkaar besproken, onder leiding van één van de mentoren.

Ben je geïnteresseerd wat G.T.S.D. Bonifatius zou kunnen betekenen voor jou? Bezoek dan eens een avond, je bent altijd vrij om te komen. Als je vragen hebt, mag je ook altijd contact opnemen met de abactis.

Hartelijke groet,
Rebecca de Kok – van den Born (praeses)
Maartje van Veluw (abactis, te bereiken via dispuutbonifatius@gmail.com)
Eize Kaptijn (fiscus-assessor)

[www] www.gtsdbonifatius.nl/