Commissies

Zonder de leuke en goede commissies van Gerardus en de faculteit zou het heel saai zijn geweest op de faculteit.

We hebben een activiteitencommissie, boekencommissie, moestuincommissie en een faculteitsblad: Dei Facto.

De activiteitencommissie, moestuincommissie en de Dei Facto zoeken nog nieuwe leden!
Heb je interesse? Spreek iemand aan van de commissie of stuur een mailtje.