Opleidingscommissies

De opleidingscommissies van de faculteit GGW zorgen ervoor dat de kwaliteit in het onderwijsprogramma behouden wordt! Ze evalueren de vakevaluaties, adviseren het faculteitsbestuur over examinering en controleren de onderwijs- en examenregelementen!

De leden van de OC’s 2017-2018 zijn:

Rebecca van den Born (Th3)
Jeroen Dijkgraaf (Th3)
Saskia Huisman (RW3)
Job Raedts (RW2)

Contact: OCThRW@gmail.com