Welkom!

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen. Beide aspecten zijn een verrijking voor een studie Theologie of Religiewetenschappen aan deze faculteit aan de RuG! Daarnaast worden de vele commissies aangestuurd en maken we met z’n allen van elk collegejaar weer een verantwoord feestje.

In het huidig collegejaar 2017-2018 is het bestuur als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Benjamin Lensink
Secretaris: Nienke Suelmann
Penningmeester & promotie coördinator: Anne van Berkum
Commissiecoördinator: Tijn de Kam
Student-lid Faculteitsbestuur: Laura Rolsma

Wij zijn te bereiken via gerardusvanderleeuw@gmail.com


Gerardus van der Leeuw Lied

Gerardus ja de leeuw die brult
Ons hart vervult in glorietijd
Ontsprongen uit de duisternis
Leve Gerardus van der Leeuw

Gerardus, let the Lion roar,
From long before,
Our faculty,
For evermore, our hearts will sing:
Long live Gerardus van der Leeuw!

De facultaire gemeenschap is ons goed,
Voor elk eenieder die goedertierend doet
Gerardus’ ziel zal leven,
In ons ten aller trouw

De kennis die een mensenhart verheugt,
Verlicht als openbaring onze jeugd,
We leren en we drinken,
Uit naam van onze leeuw Lees verder