Welkom!

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen. Beide aspecten zijn een verrijking voor een studie Theologie of Religiewetenschappen aan deze faculteit aan de RuG! Daarnaast worden de vele commissies aangestuurd en maken we met z’n allen van elk collegejaar weer een verantwoord feestje.

In het huidig collegejaar 2016-2017 is het bestuur als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Rimmer Wiebe van der Hoek
Secretaris: Annebel Hofmans
Penningmeester: Mariska van der Velde
Commissiecoördinator: Johan Buurma
Promotiecoördinator: Bregje Faasse
Student-lid Faculteitsbestuur: Kyra-Tiana Kers

Wij zijn te bereiken via gerardusvanderleeuw@gmail.com


Gerardus van der Leeuw Lied

Gerardus ja de leeuw die brult
Ons hart vervult in glorietijd
Ontsprongen uit de duisternis
Leve Gerardus van der Leeuw

Gerardus, let the Lion roar,
From long before,
Our faculty,
For evermore, our hearts will sing:
Long live Gerardus van der Leeuw!

De facultaire gemeenschap is ons goed,
Voor elk eenieder die goedertierend doet
Gerardus’ ziel zal leven,
In ons ten aller trouw

De kennis die een mensenhart verheugt,
Verlicht als openbaring onze jeugd,
We leren en we drinken,
Uit naam van onze leeuw

Het academisch wijsheidsideaal
Bezingen wij tezaam in dit koraal
Gerardus ja die brengt ons tot
Ons eredoctoraal

Gerardus is een verrijking voor de geest
door middel van bezinning en veel feest
De prachtigste vereniging
die er ooit is geweest

De leeuw schept door zijn ijver en zijn vlijt,
Waarachtig zulk een groot saamhorigheid,
Bewierookt zij Gerardus,
Op onze faculteit

Commissies die zijn hier in overvloed,
Bedrijvigheid die het hart overlopen doet,
Je vindt je plek gemakkelijk
Bij onze trouwe leeuw

It sounds through every lecture and each course,
The Lion roars and we never get hoarse,
We’re proud to be a part of it,
And sing without remorse.

Gerardus heeft plek voor ons allemaal
Elke student, elk een eigen verhaal
Juist onze verscheidenheid
Maakt onze leeuw zo sterk