Welkom!

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen. Beide aspecten zijn een verrijking voor een studie Theologie of Religiewetenschappen aan deze faculteit aan de RuG! Daarnaast worden de vele commissies aangestuurd en maken we met z’n allen van elk collegejaar weer een verantwoord feestje.

In het huidig collegejaar 2017-2018 is het bestuur als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Benjamin Lensink
Secretaris: Nienke Suelmann
Penningmeester & promotie coördinator: Anne van Berkum
Commissiecoördinator: Tijn de Kam
Assessor: Laura Rolsma

Wij zijn te bereiken via gerardusvanderleeuw@gmail.com